Thông tin tuyển dụng tại Đà Nẵng tháng năm 2016

SDC là Trung tâm phát triển phần mềm thuộc Đại Học Đà Nẵng, là cty chuyên sản xuất và gia công phần mềm...


MSITA đảm bảo việc làm

SDC là Trung tâm phát triển phần mềm thuộc Đại Học Đà Nẵng, là cty chuyên sản xuất và gia công phần mềm cho các khách hàng lớn từ Châu Á Thái Bình Dương, Mỹ, Úc...


Giảm 20% học phí, mừng 20/11

Chứng chỉ chuẩn công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (Chứng chỉ mới thay thế chứng chỉ Tin học A, B, C cũ). Chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS....


Hỗ trợ giảm 30% học phí cho sinh viên vùng bị lũ lụt

Chứng chỉ chuẩn công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (Chứng chỉ mới thay thế chứng chỉ Tin học A, B, C cũ). Chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS....