Giải đáp các thắc mắc về chứng chỉ ứng dụng cntt mới

Nhằm giải đáp các thắc mắc về Chứng chỉ ứng dụng CNTT mới, Trung tâm Phát triển Phần mềm – Đại học Đà Nẵng (SDC)...